Böcker

Vad vill vi ha ut av oss?!

 

Fotobok

«Vad vill vi ha ut av oss?!»

I kommunikationens kärna sker dialogen. Hur hålls den igång?
Är det att främst förmedla sina egna tankar?
Eller att istället lyssna på hur andra tänker?
Fotograf: Cato Lein

Pris: 225 kr (inkl moms) + frakt

Om konsten att rädda skolan 

Debattbok om skolan

«Om konsten att rädda skolan – en vetenskaplig och praktisk reflektion»

För att hitta bärande kraft i utvecklingen av Sveriges skolor, måste man
först och främst förstå hur människor fungerar tillsammans.
Vad är det som får oss att haka i varandra och ge bra resultat?

Pris: 180 kr (inkl moms) + frakt

Envar funderar kring varma och kalla tankar 

Tankebok för stora och små

«Envar funderar kring varma och kalla tankar»

Hur ska vi orka tänka varmt, när andra tänker kallt?
Hur ska vi ta hand om de som tänker kallt?

Pappersformat (A4-storlek med spiral)
Pris: 150 kr (inkl moms) + frakt

 

 

 

 

 

 

Intresserad av att beställa?

Mejla mig dina kontaktuppgifter (namn och adress) på ako@annakaringustafsson.se så för vi vidare korrespondens där.

Back to Top